Oferta

Kancelaria radcy prawnego Lex-El – kompleksowe usługi prawne

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Reprezentuję moich klientów przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych we wszystkich  sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Udzielam także w tych sprawach porad prawnych. Przygotowuję pozwy i odwołania od decyzji ZUS.

Prawo cywilne i rodzinne

Udzielam porad prawnych i prowadzę przed sądami sprawy z zakresu prawa cywilnego w tym z zakresu ochrony własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, podziału majątku, wykonania zobowiązań.  Zajmuję się opracowywaniem umów i dochodzeniem roszczeń z tytułu ich wykonywania. Występuję w sprawach o rozwód, separację, alimenty.

Prowadzę sprawy z zakresu prawa spadkowego  w tym dotyczące stwierdzenia nabycia  spadku, działu spadku, roszczeń o zachowek.

Prawo administracyjne i gospodarcze

Prowadzę obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poprzez udzielanie porad prawnych, kompleksową obsługę jak i zastępowanie przed sądami, organami administracji  we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności. Przygotowuję pisma i opinie prawne a także projekty umów. Reprezentuję klientów w sprawach z zakresu prawa administracyjnego poprzez przygotowanie odwołań od decyzji, pism w toku toczącego się postępowania a także prowadzenie spraw przed organami administracji włącznie z reprezentowaniem przed sądami administracyjnymi.

Wszelkie moje działania opieram na kodeksie etyki zawodowej i gwarantuję dostęp do aktualnych przepisów prawnych.